Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Ski-sports

Onderstaande reisvoorwaarden maken deel uit van de reisovereenkomst tussen deelnemer en Ski-sports. Bij een boeking van reis, stemt deelnemer in met de reisvoorwaarden schriftelijk opgesteld door Ski-sports.

1.Algemeen

Ski-sports is een skiorganisatie die kleinschalige reizen/skicamps organiseert voor familie, vrienden en kennissen. De skicamps die Ski-sports aanbiedt zijn onder te verdelen in:

•Techniektraining

•Buckelpiste

•Freeride

De prijzen van Ski-sports zijn inclusief (ski)begeleiding, accommodatie op basis van halfpension en skipas. Het is niet mogelijk om restitutie te krijgen indien de deelnemer geen skibegeleiding wenst. Vervoer en skimateriaal zijn zelf te regelen door de deelnemer.

Ski-sports richt zich op de sportieve skiër en biedt voornamelijk korte reizen aan (zgn. short-skireizen) binnen Oostenrijk en Zwitserland. Onze (ski)begeleiders zijn opgeleid bij de Oostenrijkse skischool en hebben minimaal niveau Landeslehrer. Bij enkele reizen zet Ski-sports Staatliche skileraren en lokale Bergidsen in.

2.Betaling

Betaling door deelnemer(s) geschiedt binnen 7 dagen na dagtekening factuur. Tot 6 weken voor de respectievelijke vertrekdatum wordt een aanbetaling gevraagd van deelnemer die het bedrag zal overmaken op rekening van Ski-sports, ABN-AMRO 56.60.18.519. Dit bedrag wordt binnen 7 dagen overgemaakt. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum te zijn overgemaakt op rekening van Ski-Sports. Bij boekingen binnen 6 weken voor vertrekdatum, dient direct volledige reissom te worden betaald, doch uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening factuur.

Indien deelnemer bovenstaande voorwaarden niet nakomt, behoudt Ski-sports zich het recht de inschrijving te annuleren, zonder dat deelnemer is gevrijwaard van de boekingsverplichting. Ski-sports behoudt zich tevens het recht de reis te annuleren indien de accommodatie is volgeboekt. Hiervan krijgt deelnemer meteen bericht.

Zodra aan de betalingsverplichting voldaan is, ontvangt de deelnemer 2 weken voor vertrek de praktische reisinformatie.

3.Annulering door de deelnemer

Indien deelnemer wenst te annuleren, dan doet hij dit schriftelijk ter attentie van Ski-sports. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd: vanaf 3 maanden tot 1 maand tot dag van vertrek 40% van het totale bedrag; vanaf 1 maand tot 1 week tot dag van vertrek 70% van het totale bedrag; binnen 1 week voor dag van vertrek 90% van het totale bedrag.

4.Reisverzekering/annuleringsverzekering

Ski-sport draagt geen zorg voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Wel adviseert Ski-sports ten zeerste om een reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten. De deelnemer kan zich informeren bij de eigen verzekeringsmaatschappij of kan zelf een nieuwe verzekering afsluiten bij o.a. Europeesche Verzekeringen.

5.Programma en prijswijzigingen

Alle programma’s en prijzen van Ski-sports zijn onder voorbehoud. Ski-sports behoudt zich het recht een reis te annuleren of te wijzigen, indien hiervoor gegronde redenen zijn. Het meest actuele programma is steeds te vinden op de website van Ski-sports.

6.Onvoldoende deelnemers

De reizen zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemers. Indien blijkt dat het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, wordt dit tijdig aan de deelnemer gecommuniceerd. Mocht de reis niet kunnen doorgaan, dan wordt de reis geannuleerd en wordt de totale reissom zo snel mogelijk terugbetaald aan de deelnemer.

7.Overmacht

Wanneer er zich omstandigheden voordoen door overmacht (oorlog, extreme weersomstandigheden, staking, enz.) dan kunnen boekingen geheel schadeloos door Ski-sports geannuleerd worden.

8.Waarschuwing verhoogd risico in de bergen!

Skiën is een buitensport waarbij er steeds rekening gehouden moet worden met een eventueel risico (vallen, lawines, steenslag, gletsjerspleet, hoogteziekte, bevriezing, etc.). Ondanks dat de gekwalificeerde skibegeleiders/gidsen extra alert zijn op preventie en verantwoord skiën, kunnen dergelijke risico’s niet volledig uitgesloten worden. Bij inschrijving aan een (freeride)camp is de deelnemer zich bewust van verhoogde risico’s bij het (freeride) skiën en accepteert hij verhoogde gevaren.

Om risico’s zoveel mogelijk te beperken, is de deelnemer van een freeridecamp verplicht om met een lawine-uitrusting te skiën. Dit wil zeggen dat de deelnemer beschikt over een skihelm, lawinepieps en een degelijke rugzak met lawineschep en lawinesonde. Daarnaast adviseert Ski-sports haar deelnemers om zich fysiek goed voor te bereiden op een ski-camp.

9.Aansprakelijkheid

Ski-sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor natuurrampen (lawines), schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval bij deelnemers. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers/sters door het gebruikmaken van door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie, waarbij inbegrepen, hotels, liften, skimaterialen, enz.  De deelnemer is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Ski-sports ter beschikking gestelde materialen.

10.  Deelname Skicamps

Ski-sports probeert het trainingsprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de deelnemersgroep. De (ski)begeleiders van Ski-sports communiceren op een open wijze met haar deelnemers. Indien er zich fysieke of psychische problemen voordoen bij deelnemers waardoor deelname aan het skicamp moeilijk lijkt te zijn, kunnen de begeleiders van Ski-sports verdere deelneming aan het skicamp uitsluiten. Dit geldt ook wanneer deelnemers zich manifesteren in wangedrag. De kosten die hier direct uit voortvloeien zijn voor rekening van de betrokken deelnemer. Hij heeft daarbij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan. Eventueel bijkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.